کتاب “رضایت ، برائت و مسئولیت پزشک با رویکرد کاربردی” منتشر شد

کتاب رضایت ، برائت و مسئولیت پزشک با رویکرد کاربردی توسط انتشارات مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در اختیار علاقه‌مندان و دانشجویان رشته تخصصی پزشکی قانونی قرار خواهد گرفت. به منظور تهیه این کتاب از منوی محصولات انتخاب و سپس اطلاعات خواسته شده را واردنمایید. بعد از پرداخت هزینه در اولین فرصت برای شما ارسال خواهد شد.

کتاب “اورژانس پزشکی قانونی” منتشر شد

کتاب اورژانس‌های پزشکی قانونی توسط انتشارات مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در اختیار علاقه‌مندان و دانشجویان رشته تخصصی پزشکی قانونی قرار خواهد گرفت. به منظور تهیه این کتاب از منوی محصولات انتخاب و سپس اطلاعات خواسته شده را واردنمایید. بعد از پرداخت هزینه در اولین فرصت برای شما ارسال خواهد شد.

کتاب “بکارت و معاینه بکارت از دیدگاه پزشکی،فقهی و حقوقی” منتشر شد

 کتاب بکارت و معاینه بکارت از دیدگاه پزشکی،فقهی و حقوقی توسط انتشارات مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در اختیار علاقه‌مندان و دانشجویان رشته تخصصی پزشکی قانونی قرار خواهد گرفت. به منظور تهیه این کتاب از منوی محصولات انتخاب و سپس اطلاعات خواسته شده را واردنمایید. بعد از پرداخت هزینه در اولین فرصت برای شما ارسال خواهد شد.

فروشگاه اینترنتی محصولات مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

با سلام

به اطلاع همکاران و علاقه مندان به موضوع تخصصی پزشکی قانونی می رسانیم که از طریق این سایت محصولات مرتبط و تهیه شده توسط این مرکز برای استفاده عموم علاقه مندان به فروش می رسد.

به منظور مشاهده و خرید از منوی محصولات استفاده نمایید.