سبد خرید

آناتومی

۰ out of 5

EKG در ۷ روز

۴۰,۰۰۰ تومان
مترجمان: دکتر امیر صبح رخشان خواه دکتر شیما رئیسی زیر نظر: دکتر منوچهر قارونی
۰ out of 5

آناتومی بالینی اسنل (جلد اول-تنه)

۹۰,۰۰۰ تومان
مترجمان: دکتر مظفر خزاعی دکتر حمید طایفی نصرآبادی دکتر سیمین فاضلی پور دکتر قاسم سازگار دکتر محمد افشار دکتر آرش زمینی دکتر محسن نوروزیان دکتر فاطمه فدایی دکتر سید بهنامبیشتر بخوانید
۰ out of 5

آناتومی بالینی اسنل (جلد دوم-اندام)

۶۰,۰۰۰ تومان
مترجمان: دکتر مظفر خزاعی دکتر محمد افشار دکتر سیمین فاضلی پور دکتر محسن نوروزیان دکتر فاطمه فدائی دکتر حمید طایفی نصرآبادی دکتر غزاله مشکدانیان دکتر سید بهنام الدین جامعی دکتربیشتر بخوانید
۰ out of 5

آناتومی بالینی اسنل (جلد سوم-سر و گردن)

۶۰,۰۰۰ تومان
مترجمان: دکتر مظفر خزاعی دکتر سید بهنام الدین جامعی دکتر سیمین فاضلی پور دکتر محمد افشار دکتر محسن نوروزیان دکتر حمید طایفی نصرآبادی دکتر قاسم سازگار دکتر سیروس جلیلی دکتربیشتر بخوانید
۰ out of 5

آناتومی گری – اندام (جلد دوم)

۷۰,۰۰۰ تومان
مترجمان: دکتر غلامرضا حسن زاده دکتر فردین عمیدی دکتر محمد اکبری دکتر رستم قربانی دکتر فرید ابوالحسنی دکتر سیروس جلیلی دکتر مریم باعزم دکتر سعید شکری دکتر سید بهنام الدینبیشتر بخوانید
۰ out of 5

آناتومی گری – تنه (جلد اول)

۸۰,۰۰۰ تومان
مترجمان: دکتر غلامرضا حسن زاده دکتر محمد اکبری دکتر پریچهر پاسبخش دکتر رستم قربانی دکتر فرید ابوالحسنی دکتر سیروس جلیلی دکتر مریم باعزم دکتر سعید شکری دکتر فردین عمیدی دکتربیشتر بخوانید
۰ out of 5

آناتومی گری – سر و گردن (جلد سوم)

۶۰,۰۰۰ تومان
مترجمان: دکتر غلامرضا حسن زاده دکتر محمد اکبری دکتر پریچهر پاسبخش دکتر رستم قربانی دکتر فرید ابوالحسنی دکتر سیروس جلیلی دکتر مریم باعزم دکتر سعید شکری دکتر فردین عمیدی دکتربیشتر بخوانید
۰ out of 5

آناتومی گری – نوروآناتومی (جلد چهارم)

۲۵,۰۰۰ تومان
مترجمان: دکتر غلامرضا حسن زاده دکتر مظفر خزاعی دکتر سید بهنام الدین جامعی دکتر محمد افشار دکتر محسن اکبری بزم دکتر فردین عمیدی دکتر فرید ابوالحسنی لیلا ناصری
۰ out of 5

آناتومی مقاطع عرضی بدن انسان

۷,۹۰۰ تومان
مترجمان: دکتر غلامرضا حسن زاده دکتر سید بهنام الدین جامعی دکتر شروین شریف کاشانی دکتر حجت ابراهیمی نیک
۰ out of 5

آناتومی مقاطع عرضی و طولی بدن انسان

۳۰,۰۰۰ تومان
مولفین: دکتر سید بهنام الدین جامعی هادی شمشیر بند
۰ out of 5

آناتومی موضعی، مقطعی، بالینی

۴۰,۰۰۰ تومان
تالیف و گرداوری: دکتر غلامرضا حسن زاده دکتر سعید شکری دکتر منصوره موحدین دکتر ادیب زنده دل حسین عینی محمود صفری
۰ out of 5

اطلس جیبی آناتومی گری

۲۷,۰۰۰ تومان
مترجمان: دکتر فردین عمیدی دکتر غلامرضا حسن زاده معصومه مجیدی ذوالبین
۰ out of 5

اطلس جیبی آناتومی نتر

۴۰,۰۰۰ تومان
مترجمان: حسین عینی لیلا نجفی زیر نظر: دکتر غلامرضا حسن زاده
۰ out of 5

الکتروکاردیوگرافی

۵۰,۰۰۰ تومان
مترجمین: دکتر مریم بحرینی دکتر محسن بنائی دکتر امیرحسین جهانشیر دکتر فاطمه رسولی دکتر مهران ستوده نیا دکتر عاطفه عبداللهی دکتر مهدی مومنی  
۰ out of 5

ایمونولوژی سلولی و مولکولی

۹۰,۰۰۰ تومان
مترجمان: دکتر رضا فرید حسینی دکتر علیرضا فتح اللهی با همکاری: فرهاد سیف
۰ out of 5

بافت شناسی پایه

۸۰,۰۰۰ تومان
مترجمان: دکتر غلامرضا حسن زاده دکتر رستم قربانی دکتر مظفر خزاعی دکتر جعفر گلعلی پور دکتر طاهره طلایی دکتر محمد بیات دکتر فرشته مهرآیین دکتر نسرین تک زارع مرتضی غلامیبیشتر بخوانید
۰ out of 5

بافت شناسی عملی

۲۵,۰۰۰ تومان
تالیف: دکتر غلامرضا حسن زاده نسرین تک زارع
۰ out of 5

جنین شناسی پزشکی لانگمن

۵۵,۰۰۰ تومان
مترجمان: دکتر غلامرضا حسن زاده دکتر مظفر خزاعی دکتر علیرضا فاضل دکتر فرید ابوالحسنی
۰ out of 5

چکیده آناتومی تصویربرداری

۳۰,۰۰۰ تومان
مترجمان: دکتر آرش زمینی سارا صیاد فتحی زیر نظر: دکتر غلامرضا حسن زاده
۰ out of 5

چکیده فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال (حاوی نکات و آزمون ها)

۶۰,۰۰۰ تومان
تالیف و ترجمه: دکتر سید شهاب الدین صدر دکتر علی پور متعبد دکتر سید مهرداد مظفر دکتر حنانه ضیا غریب دکتر محمدناصر جلالیان
۰ out of 5

راهنمای جامع مقابله با مسمومیت ها و حوادث شیمیایی و میکروبی

۴۰,۰۰۰ تومان
مولفان: دکتر طلعت قانع دکتر محمدرضا هوشنگی دکتر سید مسعود حسینی دکتر محمدحسین اصغری دکتر شاهین شادنیا دکتر کامبیز سلطانی نژاد
۰ out of 5

راهنمای جیبی معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال

۳۰,۰۰۰ تومان
ترجمه: دکتر علیرضا فتح الهی زیر نظر: دکتر ناصر ابراهیمی دریانی
۰ out of 5

ژنتیک پزشکی تامپسون

۶۵,۰۰۰ تومان
مترجمان: یگانه اسحق خانی دکتر شیرین قدمی مجتبی صفاری زیر نظر: دکتر محمدحسین مدرسی
۰ out of 5

ژنتیک و ژنومیک در پزشکی (استراخان)

۶۵,۰۰۰ تومان
مترجمان: مجتبی صفاری محمد صابری احمدرضا صالحی ویدا یزدانی هاشم صادقی فرزانه بهاری
۰ out of 5

مبانی بافت شناسی

۴۰,۰۰۰ تومان
نویسندگان: دکتر غلامرضا حسن زاده دکتر طیبه رستگار دکتر فاطمه ملک دکتر نسرین تک زارع مریم خانه زاد سهیلا مددی فاطمه طهماسبی
۰ out of 5

معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال

۹۸,۰۰۰ تومان
مترجمان: دکتر علیرضا فتح اللهی دکتر مهران ستوده نیا
۰ out of 5

نورو آناتومی بالینی اسنل

۸۹,۰۰۰ تومان
ترجمه: دکتر غلامرضا حسن زاده مرتضی غلامی نژاد مهداد عبدی لیلا نوری ندا غفاری
۰ out of 5

هسته های قاعده ای مغز با رویکرد آموزش ادغام یافته

۱,۷۰۰ تومان
مولفین: دکتر غلامرضا حسن زاده دکتر شهرام اجتماعی مهر دکتر مریم زحمتکش دکتر مازیار سیدیان دکتر محمد اربابی دکتر عظیم میرزا زاده
۰ out of 5

یادگیری آناتومی

۳۰,۰۰۰ تومان
مولف: دکتر غلامرضا حسن زاده
در حال بارگذاری ...