کتاب “بکارت و معاینه بکارت از دیدگاه پزشکی،فقهی و حقوقی” منتشر شد

 کتاب بکارت و معاینه بکارت از دیدگاه پزشکی،فقهی و حقوقی توسط انتشارات مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در اختیار علاقه‌مندان و دانشجویان رشته تخصصی پزشکی قانونی قرار خواهد گرفت. به منظور تهیه این کتاب از منوی محصولات انتخاب و سپس اطلاعات خواسته شده را واردنمایید. بعد از پرداخت هزینه در اولین فرصت برای شما ارسال خواهد شد.