کتاب “رضایت ، برائت و مسئولیت پزشک با رویکرد کاربردی” منتشر شد

کتاب رضایت ، برائت و مسئولیت پزشک با رویکرد کاربردی توسط انتشارات مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در اختیار علاقه‌مندان و دانشجویان رشته تخصصی پزشکی قانونی قرار خواهد گرفت. به منظور تهیه این کتاب از منوی محصولات انتخاب و سپس اطلاعات خواسته شده را واردنمایید. بعد از پرداخت هزینه در اولین فرصت برای شما ارسال خواهد شد.