سبد خرید

نمایش 1–12 از 77 نتیجه

0 out of 5

EKG در ۷ روز

40,000 تومان
مترجمان: دکتر امیر صبح رخشان خواه دکتر شیما رئیسی زیر نظر: دکتر منوچهر قارونی
0 out of 5

آسیب شناسی پزشکی قانونی در تروما، مشکلات شایع آسیب شناس (جلد اول)

30,000 تومان
مترجمان: دکتر فریده خدابنده دکتر محمدحسن عابدی خوراسگانی دکتر علیرضا کاهانی دکتر مهدی مصری دکتر علی نظری نائینی
0 out of 5

آسیب شناسی پزشکی قانونی در تروما، مشکلات شایع آسیب شناس (جلد دوم)

35,000 تومان
مترجمان: دکتر فریده خدابنده دکتر محمدحسن عابدی خوراسگانی دکتر علیرضا کاهانی دکتر مهدی مصری دکتر علی نظری نائینی
0 out of 5

آسیب شناسی قانونی

25,000 تومان
تالیف: وینسنت جی. دیمایو دومینیک دیمایو مترجمین: دکتر محمدحسن عابدی خوراسگانی و همکاران
0 out of 5

آناتومی بالینی اسنل (جلد اول-تنه)

90,000 تومان
مترجمان: دکتر مظفر خزاعی دکتر حمید طایفی نصرآبادی دکتر سیمین فاضلی پور دکتر قاسم سازگار دکتر محمد افشار دکتر آرش زمینی دکتر محسن نوروزیان دکتر فاطمه فدایی دکتر سید بهنامبیشتر بخوانید
0 out of 5

آناتومی بالینی اسنل (جلد دوم-اندام)

60,000 تومان
مترجمان: دکتر مظفر خزاعی دکتر محمد افشار دکتر سیمین فاضلی پور دکتر محسن نوروزیان دکتر فاطمه فدائی دکتر حمید طایفی نصرآبادی دکتر غزاله مشکدانیان دکتر سید بهنام الدین جامعی دکتربیشتر بخوانید
0 out of 5

آناتومی بالینی اسنل (جلد سوم-سر و گردن)

60,000 تومان
مترجمان: دکتر مظفر خزاعی دکتر سید بهنام الدین جامعی دکتر سیمین فاضلی پور دکتر محمد افشار دکتر محسن نوروزیان دکتر حمید طایفی نصرآبادی دکتر قاسم سازگار دکتر سیروس جلیلی دکتربیشتر بخوانید
0 out of 5

آناتومی گری – اندام (جلد دوم)

70,000 تومان
مترجمان: دکتر غلامرضا حسن زاده دکتر فردین عمیدی دکتر محمد اکبری دکتر رستم قربانی دکتر فرید ابوالحسنی دکتر سیروس جلیلی دکتر مریم باعزم دکتر سعید شکری دکتر سید بهنام الدینبیشتر بخوانید
0 out of 5

آناتومی گری – تنه (جلد اول)

80,000 تومان
مترجمان: دکتر غلامرضا حسن زاده دکتر محمد اکبری دکتر پریچهر پاسبخش دکتر رستم قربانی دکتر فرید ابوالحسنی دکتر سیروس جلیلی دکتر مریم باعزم دکتر سعید شکری دکتر فردین عمیدی دکتربیشتر بخوانید
0 out of 5

آناتومی گری – سر و گردن (جلد سوم)

60,000 تومان
مترجمان: دکتر غلامرضا حسن زاده دکتر محمد اکبری دکتر پریچهر پاسبخش دکتر رستم قربانی دکتر فرید ابوالحسنی دکتر سیروس جلیلی دکتر مریم باعزم دکتر سعید شکری دکتر فردین عمیدی دکتربیشتر بخوانید
0 out of 5

آناتومی گری – نوروآناتومی (جلد چهارم)

25,000 تومان
مترجمان: دکتر غلامرضا حسن زاده دکتر مظفر خزاعی دکتر سید بهنام الدین جامعی دکتر محمد افشار دکتر محسن اکبری بزم دکتر فردین عمیدی دکتر فرید ابوالحسنی لیلا ناصری
در حال بارگذاری ...